Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle

ATATÜRK VE MİLLİ EGEMENLİK

ATATÜRK VE MİLLİ EGEMENLİK

Havza Anadolu Lisesi olarak bütün milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz...

22 Nisan 2009 22:44
font boyutu küçülsün büyüsün


Egemenlikhiçbir mânahiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez.
1922

Toplumda en yüksek hürriyetinen yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kat'î mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin deeşitliğin deadaletin de dayanak noktası millî egemenliktir. Toplumumuzdadevletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak onun hududuonu sonsuz yapan esasın korunmasıyla mevcut ve çevrilidir.
1923

Bir insanbelki kendi arzusiyle şahsî hürriyetini yok etmek isterfakat bu teşebbüs koca bir milletin hayatına ve hürriyetine zarar vereceksemuazzam ve şerefle dolu bir millet hayatıbu yüzden sönecekse ve o milletin çocukları ve torunları bu yüzden yok olacaksa bu teşebbüsler hiçbir vakit meşru ve kabule değer olamaz. Ve hele böyle bir hareket hiçbir vakit hürriyet namına müsamaha ile telâkki edilemez.
1923

Hiç şüphe yokdevletimizin ebedi müddet yaşaması içinmemleketimizin kuvvetlenmesi içinmilletimizin refah ve mutluluğu için hayatımıznamusumuzşerefimizgeleceğimiz için ve bütün kutsal kavramlarımız ve nihayet her şeyimiz için mutlaka en kıskanç hislerimizlebütün uyanıklığımızla ve bütün kuvvetimizle millî egemenliğimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz.
1923

Millî emellermillî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil bütün millet fertlerinin arzularınınemellerinin bileşkesinden ibarettir.
1923

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
1923

Kuvvet birdir ve o milletindir.
1937

Millî egemenlik öyle bir nurdur kionun karşısında zincirler erirtaç ve tahtlar yanaryok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.
1929

Bir milletvarlığı ve hukuku için bütün kuvvetiylebütün fikri ve maddî güçleriyle alâkadar olmazsabir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin etmezse şununbunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Millî hayatımıztarihimiz ve son devirde idare tarzımızbuna pek güzel delildir. Bu sebeple teşkilâtımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin hâkim olması esası kabul edilmiştir. Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar: Millî egemenlik...
1920

Dünyanın belli başlı milletlerini esaretten kurtarmak için egemenliklerine kavuşturan büyük fikir akımlarıköhne müesseselere ümit bağlayanlarınçürümüş idare usullerinde kurtuluş kuvveti arayanların amansız düşmanıdır.
1923

Arkadaşlar! Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye halkında tacidar yokturdiktatör yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacaktır. Çünkü olamaz.
1923

Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yokturhiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbivicdani ve mevcudiyetidir.
1923

Egemenliğine doğrudan doğruya sahip olmanın kıymetini pek iyi anlayan ve pek iyi bilen milletbu mukaddes egemenliğine karşı baş gösterecek her tehlikeyi kahredecektir.
1923

Millî egemenlik uğrunda canımı vermekbenim için vicdan ve namus borcu olsun.
1923

Kendilerine bir milletin talihi bırakılan adamlarmilletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak yine milletin hakikî ve elde edilmesi mümkün menfaatleri yolunda kullanmakla görevli olduklarını bir an hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Bu adamlar düşünmelidirler kibir memleketi zabt ve işgal etmek o memleketin sahiplerine hâkim olmak için kâfi değildir. Bir milletin ruhu zabtolunmadıkçabir milletin azim ve iradesi kırılmadıkçao millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Halbuki asırların getirdiği bir millî ruhahiçbir kuvvet mukavemet edemez.
1924

Mahkûm olmak istemeyen bir milletiesareti altında tutmağa gücü yetecek kadar kuvvetli müstebitler artık dünya yüzünde kalmamıştır.
1924

Büyük Millet Meclisi Türk milletinin asırlar süren aramalarının özeti ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir.
1923

Türk milleti mukadderatını Büyük Millet Meclisinin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitle istikbale yönelmiştir.
1923

Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî hâkimiyettir. Milletin kayıtsız ve şartsız hâkimiyetidir.
1923

Gerek askerlikgerekse siyaset hayatımın bütün devir ve safhalarını dolduran mücadelelerimde daima hareket düsturum millî iradeye dayanarak milletinvatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuştur.
1920
Bu haber 2,169 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar


  henüz yorum yok